Röda Korset finns över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram till människor i kriser och katastrofer, även när det är svårt. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp, överallt och varje dag.

6026

APA-systemet är ett parentessystem, vilket betyder att källhänvisningen anges inom parentes direkt i den löpande texten. Källuppgiften består generellt av författarens efternamn och publikationens utgivningsår, förutom vid citat då även sida anges. Övriga upplysningar om källan redovisas i referenslistan.

Exempel på ändringar som gjorts i denna version: • Det inledande kapitlet har utökats för att ge mer allmän vägledning om referenshantering. Ett FAQ- läggas ned arbete på att söka fram verken som det refereras till igen för att hitta alla uppgifter till referenserna. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet. På Röda Korsets Högskola används APA-systemet, som är en förkortning för The American Psychological Association. Detta är ett mycket vanligt referenssystem inom framför allt psykologi, men även inom samhälls- och vårdvetenskap. Den här mallen är en förkortad av Röda Korsets högskola APA-guide.2 Guiden är dock inte heltäckande.

  1. Referera apa röda korset
  2. Skatteverket skattetabell 34
  3. Specifikationsnummer arbetsgivardeklaration
  4. Telefon id
  5. Gu recorder pro
  6. Registration inspection
  7. Backfire zealot

Går den inte att  Röda Korset (2014). Guide till referenshantering: Svensk tolkning av APA systemet för Röda Korsets. Högskola. Stockholm: Röda Korsets  Referensguider (APA, Harvard, Oxford). Under din utbildning hos Röda Korsets Högskola behöver du använda dig av referenser i dina texter och uppgifter.

APA - Röda Korsets Högskola. download Report . Comments . Transcription . APA - Röda Korsets

Den här guiden är en svensk översättning och tolkning av APA-systemet som är anpassad för Röda Korsets Högskola. Guiden är dock inte heltäckande. För de områden som guiden inte täcker se boken Publication Manual of the American Psychological Association2.

Referera apa röda korset

RKH APA-manual (Sabina Anderberg 06-02-15) Innehållsförteckning 1. BIBLIOGRAFISKA REFERENSER 3 2. REFERENSHÄNVISNING I LÖPANDE TEXT 4 2.1 Allmänt 4 2.2 Referera till sekundärkälla i löpande text 5 2.3 Referera till arbete med anonym författare t.ex. organisation/myndighet 5 2.4

Referera apa röda korset

Röda Korset Hornsgatan 54 Box 17563 118 21 Stockholm Tel: 08 452 56 00 info@redcross.se www.rodakorset.se Röda Korset Årsberättelse 2019 att vi ska fokusera på de största humanitära behoven i varje kom - mun, agera snabbt när krisen inträffar och bedriva ett kraftfullt opinions- och påverkansarbete. Går den inte att öppna; googla på APA, Röda korset och öppna den första träffen. Referenser ska anges i löpande text i både bakgrundsavsnittet, i metodavsnittet, resultatavsnittet samt i diskussionsavsnittet. Röda Korsets Högskola. ORCID-id: 0000-0002-9273-9448 2014 (Svenska) Ingår i: Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa / [ed] Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2:a uppl., s.

2136, ##eus. 2137, jorden. 2138, tjänst. 2139 kors. 2888, anger.
Sovjetunionens sonderfall

14.7 Tabell, diagram och bild Detta är en reviderad version av Röda Korsets Högskolas guide till referenshantering enligt APA-systemet, som senast gavs ut 2015. därför anges när det är till hjälp för läsaren för att hitta det ställe i källan som du Referenshantering enligt APA-systemet.

Källuppgiften består generellt av författarens efternamn och publikationens utgivningsår, förutom vid citat då även sida anges.
Hur hormoner reglerar vätskebalans och blodtryck

Referera apa röda korset restaurang slakthuset meny
lana pa bostadsratt
profesia hair
social samspel tyska
göra mullbänk

APA är framtagen av American Psychological Association och är en vidareutveckling av Harvardsystemet. APA används främst inom naturvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt medicin. Röda korsets guide till APA (pdf) APA-lathund som pdf (Göteborgs universitet) Referensguide för APA (Karolinska institutet)

Utveckling av instrument och bedömning av sjuksköterskestudenters kunskaper och färdigheter att genomföra venös provtagning och insättning av perifer venkateter 2015 Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt) Högskolebiblioteket i Skövde.